Sep 21 : ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ನಡೆದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹೋಲಿ ರಿಡೀಮರ್ ಶಾಲೆಯ ಮರ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ (4ನೇ), ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಂಠಪಾಠ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಸಹನಾ ಪರ್ವಿನ್ (7ನೇ) ಉರ್ದು ಕಂಠಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಸಮೂಹಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋತ್ಸ್ನಾ (8ನೇ) , ಸ್ನೇಹಾ(8ನೇ), ಡೀನಾ (8ನೇ), ಶಮಾ (8ನೇ), ಸಿಂಚನಾ (ನೇ) , ಶೋಭಿತಾ (9ನೇ), ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ (9ನೇ), ಅನುಷಾ (9ನೇ) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ವಂ. ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಝ್ರೆತ್ ಹಾಗೂ ವಂ.ಫಾ. ಜೇಸನ್ ಮೋನಿಸ್ ರವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]