Print

Sep 22 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ರಾಣಿಪುರ ಘಟಕಾನ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ “ಯುವ ತರ್ಬೆತ್ 2018” 'A day with young minds' ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸೈರೆ ಜಾವ್ನ್ ಪಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೊಜ, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸಚೇತಕಿ ಸಿ| ಮಿನಾ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ವಾರಡ್ಯಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಜೈಸನ್ ಮೊಗರ್ನಾಡ್, ಅದ್ಯಕ್ಷ ಲೊಯ್ಡ್ ವೆಗಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೆಲಿಟಾ ಪಾಯ್ಸ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೆ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೆವಿಷಾ ಮೊಂತೆರೊ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ರಾಣಿಪುರ ಘಟಕಾಚೊ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಶರ್ವಿನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಣಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ|ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಜೆಸ್ವಿಟಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಹಾಣಿ ಆಮ್ಚಾ ಪಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಯುವಜಾಣಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಸೊಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಯಾ ವಿಶಾಂತ್ ಬೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಶಿಕವ್ನ್ ದಿಲಿ, ತಶೆಂಸ್ ಡೆಲನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಣಿ ಖೆಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ|ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಯೇವ್ನ ಆಮ್ಸೊ ಸಂತೊಸ್ ದೊಡ್ತೊ ಕೆಲೊ. ಆಕ್ರೆಕ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಇನಾಮಾ ದಿಲಿ. 4 ವೊರಾಕ್ ಬಾಯ್ಲಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ಆಕೆರ್ ಕೆಲೆಂ.