Sep 28 : ICYM St Joseph Vaz, Mangalore South Deanery in collaboration with its units, organised "Yuva Milan and Monthi Fest Celebration" at Our Lady, the Queen of the Universe Church, Ranipura on 19th September 2021.


ಯುವ ಮಿಲನ್ ಅನಿಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ " - ಐ.ಸಿ. ವೈ .ಎಮ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಶಿಣ್ ವಾರಾಡೊ

ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಶಿಣ್ ವಾರಾಡೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ “ಯುವ ಮಿಲನ್ ಅನಿಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ " ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ 19/09/2021 ವೆರ್ ಮರಿ ವಿಶ್ವಾರಣಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ರಾಣಿಪುರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗಿತಾಂ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಕರ್ನ್ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ನಿಶಲ್ ಪ್ರೀಮಲಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ಅಶ್ವಿಯ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ 10.30 ವರಾರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ದ್ವಾರಿಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ವಾರಾಡೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾಣಿಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ, ರಾಣಿಪುರ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಸೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ವಿಲ್ಮಾ ಲೋಬೊ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ಲೆ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಎರಿಕ್, ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿ ಫಿಗ್ರೆದೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಶಲ್ ಪ್ರೀಮಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ರಾಣಿಪುರ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೆನಿಟಾ ಫಿಗ್ರೆದೊ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ 11.00 ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಎರಿಕ್ ಹಾಂಣಿ ಸಂಚಾಲನಾಚ್ಯಾಂ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿಂ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿಂ ಜಬಾಬ್ದಾರೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ಆಕ್ಷನ್' ಪದಾಂ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಖೆಳ್ ಚಲಾವ್ನ್ ವೆಲೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿಂ ಜೋಹಾನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ನ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯುವ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ 95 ಯುವಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]