Oct 17 : “ಯುವವಾವ್ರಾಕ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆ ಭೆಸಾಂವಾಂ” ಮ್ಹಳ್ಯಾ ದ್ಯೇಯಖಾಲ್ ಸಾಂ.ಜುವಾಂವ್ ಬ್ರೀತಾಕ್ ಸಮರ್ಪುಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾರಾಂಪಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವಸಂಚಾಲನ್ (ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್) ನಾರಾಂಪಾಡಿ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಯಕಾಲ್ ಚಲ್ಲೊಂ.

ಸಕಾಳಿಂ 10.30 ವರಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಜೋನ್ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಮೊಂತೆರೊ, ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಅವಿಲಾ ಕೊಂನ್ವೆಂಟಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲೆನ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆವ್ರೇಲಿಯ ಆನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಚೇತಕ್ ಜೋರ್ಜ್ ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆರ್ಸಿನ್ ಡಿಸೋಜ (100), ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣೆಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಕೃಷಿಕ್ ಫೆಬಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ ಉದ್ದೇಶಿಸುನ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಘಟಾಕಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ನಾರಾಂಪಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ 90ಚ್ಯಾ ಕಿ ಚಡಿತ್ ಮಾಲ್ಗಾಡ್ಯಾನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ತರ್ಫೆನ್ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಐವನ್ ಕಿಶೋರಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೇಷ್ಮಾ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಫಾಟಯ್ಲೊ. ಜೆನಿಫರ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ದೊನ್ಪಾರಾ 1.30 ವ್ಹರಾರ್ ಸಂಪ್ಲೆ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]