Sep 27 : ಐ. ಸಿ. ವೈ. ಎಮ್. ಕಯ್ಯಾರ್ ಘಟಕಾನ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22, 2019 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ "ಓಣಂ ಸದ್ಯಾ" ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾ| ಬಾಪ್ ಐವನ್ ಪೀಟರ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ - ದಿರೆಕ್ತೊರ್ , ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ - ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್, ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದ್ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ, ಝೀನಾ - ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸಚೇತಕಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀನಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಜಮ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ದೊರಿ ವೊಡ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ, ಮೊಟ್ಕಿ ಪುಟೊಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ ಆನಿ ಇತರ್ ಖೆಳಾಸವೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ.

ಪ್ರವಿಳಾ ಐ. ಸಿ. ವೈ. ಎಮ್. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಣಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆo. ಅಕ್ರೇಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ 'ಓಣಂ ಸದ್ಯಾ' ಸೆವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆ ಅಕೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]