Aug 29 : ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಖಾಲ್ 2019 ಅಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ 25 ತಾರೀಕೆರ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಸಿ.ಕೆ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ದುರಸ್ತಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ದನ್ಪರಾಚ್ಯಾ 12 ವರಾರ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸೆವಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಇಕ್ರಾಂ ಜಣ್ ಸಾಂದೆಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮಾತಿ,ಜಲ್ಲಿ ಆನಿ ಫಾತರ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಫೊಂಡ್ ಧಾಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಡ್ಕಳಿಂಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]