ಜುಲೈ 14 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಕಯ್ಯಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ರಾಯ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚಿ 2019-20ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಚುನಾಯಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೊಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವಿಳಾ ಡಿಸೋಜ, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೀನಾ ಪ್ರಿಯಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಖಜನ್ದಾರ್ ಐರಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಲೇಖ್ ತಪಸ್ಣಾರ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಐರಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ತ, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೊವಿಟ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಲಿವಿಯಾ ಡಿಸೋಜ, ಖೆಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೀವನ್ ಡಿಸೋಜ, ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿಶ್ ಸುವಾರಿಸ್, ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್‍ಚಾರ್ಜ್ ಸಾವನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಂಣಿಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಪರಿಸರ್ ನಿತಳಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಝಡಾಂ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ “ ಲಾವ್ದಾತೊ ಸಿ ” ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ನವೊ ಅರ್ಥ್ ದಿಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಆಟ್ರಾ ಜಣಾಂನಿ ಹಾಂತು ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಝಡಾಂ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸಿ.ಕೆ.ವೈ.ಯಂ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಝಡಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಾಳೆಕ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]