Print

Feb 8 : ಶತಮಾನೋತ್ಸವಾಚಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಗುರ್ಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಶತಮಾನೋತ್ಸವಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ IPL ಮಾದರಿರ್, CPL-2021 ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್, ಇರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ತಾರಿಕ್ 24-01-2021ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಉದ್ಗಾಟನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸರ್ಯೆ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ.ಬಾ.ಅಂಟೋನಿ ಲೋಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪೊಂಪೈ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವೊಡಿಲ್ನ್ ಭಯ್ಣ್ ನತಾಲಿಯ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್, 6 ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ಮ್ಹಾಲಾಕಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. 6 ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮದೆಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ 2 ಜಣಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ. ಸಾಂಜೆಚಾ ಸಮಾರೊಪ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸರ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರ್, ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಆನಿ ಖೆಲ್ಗಾಡಿ ಮಾನೆಸ್ತ್. ಸಚಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ MONTEIRO STRIKERS ಹಾಣಿ ಪಯ್ಲೆ ಆನಿ ASTEROID AMIGOS ಪಂಗ್ಡಾನ್ ದುಸ್ರೆ ಬಹುಮಾನ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ.