Jan 30 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕಚೊ ವಾರ್ಷೀಕೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ 27-01-2019ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವರಾರ್ ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲುನ್ ವೆಲೆಂ. ದಿವೊ ಪೆಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಚ್ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ವರಸ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್, ಮುಲ್ಕಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಚೆಂ ಪತ್ರ್ ‘ಮುಲ್ಕಿಚೆಂ ಮಾಣಿಕ್’ ಹಾಚೊ 28 ವ್ಯಾ ಅಂಕೊ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿ ಕೋಸ್ಟಾ – ವಿಗಾರ್, ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಮುಲ್ಕಿ ಹಾಣಿಂ ವೆದಿಂ ಸೊಭಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯೆಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಲ್ಡ್ ಡಿ ಸೋಜಾ - ದಿರೆಕ್ತೊರ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಹಾಣಿಂ ವೆದಿಂ ಸೊಭಯ್ಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪೌಲ್ ಪಿಂಟೊ - ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ವಾರಾಡೊ, ಮಾ| ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಫೆರಾವೊ, ಮಾ| ಬಾ| ಮರ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾ| ಬಾ| ಐವನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ನಂದಿತಾ ಬಿ.ಎಸ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೆಸ್ಸಿ ರಿಟಾ, ಶ್ರೀ ಜೈಸನ್ ಪಿರೇರಾ – ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್, ಕು| ಫೆವಿಶಾ ಮೊಂತೆರೊ - ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್, ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಡಿ ಸೋಜಾ - ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಾರಾಡೊ, ಕು| ರೇಶ್ಮಾ ಸುವಾರೀಸ್ - ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಾರಾಡೊ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜೀನ್ ಮೊಲಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ್ ಫುಟಾಡೊ, ಶ್ರೀ ಜೇಮ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ - ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕ್ ಆನಿ ಕು| ಲವಿಟ ಡಿ ಸೋಜಾ – ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕ್ ಹಾಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಚೆಂ ಮಾ| ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಫೆರಾವೊ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ಮರ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಕಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ತರ್ಫೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಾಂಗಾತಚ್ ಮುಲ್ಕಿ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲೊ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಜಾವ್ನಾಚೊ ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಸನಿಲ್ ಆನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮುಲ್ಕಿಚಾ ಶ್ರೀ ಜೇಮ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಫೆರಾವೊ ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಜೊಯ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ, ರೋಹನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಐಸನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ನಿಖಿಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣಿಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್‍ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಚೇತಕ್ ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಹಾಂಕಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಯುವಜಣಾಂನಿಂ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಮಾ| ಬಾ| ಪೌಲ್ ಪಿಂಟೊ - ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ವಾರಾಡೊ, ಶ್ರೀ ಜೈಸನ್ ಪಿರೇರಾ – ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್, ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ - ದಿರೆಕ್ತೊರ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿ ಕೋಸ್ಟಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ - ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕ್ ಹಾಣಿಂ ಜಮ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಠಾಯ್ಲೊ.

ಶ್ರೀ ಜೇಮ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ - ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹಾಣಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಫೆರಾವೊ - ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕಚೊ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕು| ಲವಿಟ ಡಿ ಸೋಜಾ - ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕ್ ಹಾಣಿಂ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲಿ. ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಚಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಯುವಜಣ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಾಜ್‍ಗರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]