social (4) social (1) social (5) social (2) social (3)

social (4)

By Fr Richard D'Souza

Feb 23, 2021 : ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಪಾಲಡ್ಕ , ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪಾಲಡ್ಕ ಘಟಕ್ ಅನಿ ಐಸಿವೈಯಂ ಪಾಲಡ್ಕ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ಸಹಯೋಗನ್,  ಪಾಲಡ್ಕಚ್ಯಾ ಹಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಾಚೆಂ ನೊಂದಾವಣ್ ಶಿಬಿರಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೋಜನಿಂ ಕಾರ್ಯೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಂತ್ ಫಿ.ಗೊ.ಪ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂಯೋಜಕ್, ಕ.ಸ. ಅನಿ ಐಸಿವೈಯಂ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹಾಂತು ಸುಮಾರ್ 200 ಜಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಫಲಾನುಭವಿನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Contact Us

social (4) social (1) social (5) social (2) social (3) social (3)

 

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2021 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]