By Fr. Richard D'Souza

ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಹಾಂಚ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ 13.12.2020 ಅಯ್ತಾರ ಪಿರ್ಗಾಜೆಚ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ನವ್ಯಾನ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಪಿಚ್ ಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಆನಿಂ ಪಿರ್ಗಾಜೆಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ I.P.L ( Ignatius Premier League) ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ.ಬಾ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಕೆಲೆಂ. ಉಪಾದ್ಯಾಕ್ಷ್ ಅರ್ಥರ್ ಡಾಯಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಶನ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಂಚಾ ಹಜಾರ್ಪಣಾರ್ ಪಿರ್ಗಾಜೆಚ್ಯಾ 6 ಟೀಮಾನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. I.C.Y.M ಸಚೇತಕ್ ಅವಿಲ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಯುವ ಹಿತಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾನ್ I.C.Y.M ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಪುನೀತ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಆನಿಂ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಹೆಂ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಸಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]