Oct 20 : ವಿಗಾರ್ ಮಾ.ಬಾ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಉಪಾದ್ಯಾಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅರ್ಥರ್ ಡಾಯಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಶನ್ ಸೆರಾವೊ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್ ಸಚೇತಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅವಿಲ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಂಚ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನನ್ ಐ.ಸಿ,ವೈ.ಮ್ ಸಾಂದ್ಯನಿಂ 2020 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಗ್ನಾ ಬೆಸ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಿರ್ಗಾಜೆಚ್ಯಾ 5 ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಿರ್ಗಾಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಅಸ್ಲೆಂ ಪೈನಲ್, ನವೊ ಸಲ್ಲೊ , ಆನಿಂ ಪುಲಾಂ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]