By Sunil Prashan

29.04.2021 ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ, ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜೆತ್ಲ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ಜಣಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿ ಜೆಜುಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬೋ. ಮಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಪಿಂಟೊ ಬಾಪಾನಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ದಿಯೆಸೆಜ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ. ಬಾಪ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕರ್ಡೋಜಾ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಬಾಪ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕರ್ಡೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ. ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಂತ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಭೋವ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸರ್ವ್ ರಿತಿನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಡಿಲಾಂಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಇಕ್ರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಮಿಲಿಯಾನಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಐಡಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಡಿಲಾಂಕ್ ಕಾಫಿ-ಫಳಾರಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2021 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]