By Sunil Prashan

Nov 13 : ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಸ ಮಹಿನೆ ದಿಯಾಕೊನಾಚಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ , 2020 ಆಗೊಸ್ತ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಯಾಜಾಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಾದ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 08.11.2020 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ಸಾಂ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೊರೆಮಿಯೊಚಾ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಬಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರಾದ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಆನಿ ಪೀವನಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2021 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]