Print

By Sharel Preethi

Sep 8 : ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 08, 2020ವೆರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ದೋನ್ ಮಿಸಾಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಪಯ್ಲೆಂ ಮೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ 7 ವರಾರ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಮೀಸ್ 8 ವರಾರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಣ್ಸಿ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನಿಂ ಬಾಳಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಭೋವ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಿಲಿಂ.

ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ'ಸೋಜ ಬಾಪಾನಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಯ್ರೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೋಕಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ, ಫೆಸ್ತ್ ಭೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ವಾಡ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕೊಬು ವಾಂಟ್ಲೆ.