Oct 12 : ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ವಿಟ್ಲ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ "ಪಾವ್ಸಾ ಖಾಣ್ -2019" ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2019 ವೆರ್ ದೊನ್ಪರಾ 12:00 ವರಾರ್ ದು:ಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡಿಲ್ಟನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರ್ನ್, ಜಮ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಎರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅರ್ವಿನ್ ಸುವಾರಿಸ್ ವರಯ್ಣಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನಯ್ ಡಿಸೋಜ, ತಶೆಂಚ್ ಖೆಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವಿಲ್ ಲೋಬೊ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಪಾವ್ಸಾ ಖಾಣಾಂ ವಿಶಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅರ್ವಿನ್ ಸುವಾರಿಸ್ ಮೊಗರ್ನಾಡ್, ಹಾಣಿಂ ಖಾಣಾಂಚಿ ವ್ಹರವ್ಣಿ ಕೆಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದು:ಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅರ್ವಿನ್ ಸುವಾರಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ತಾಂಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಸರ್ವಾಂ ಸವೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೇಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]