March 24, 2021 : ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ಮನೆಲ ಘಟಕ್ ಅನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಮನೆಲ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯ ಖಾಲ್ "ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ " ದೆ. ಮಾ| ಬಾ| ಬಿ. ಯಸ್. ರೇಗೊ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಾಪಾಂನಿ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕೆಲೆ. ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಜಗನ್ನಾಥ ಗೌಡ ಹಿಣೆಂ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆ.

ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುಣಚ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ. ಪಿ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸ್ತೀಯಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣೆಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ವೆದಿರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ರಾಯ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿ| ಆನ್ನಿ ವಿಜಯ್ ಲೋಬೋ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ಫೆರಾವೋ ಹಾಜಾರ್ ಅಸ್ಲೆ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ'ಸೋಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೊಂತೇರೋನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿ ಸೋಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]