Sep 22 : ICYM St John Paul II Deanery, Mogarnad donated 'Walker' to the needy Elder on 12th September 2021, to mark Elder's Day.


ಐಸಿವೈಎಂ ಮೊಗಾರ್ನಾಡ್ ವಾರಾಡೊ - ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಕ್ 'ವಾಕರ್' ದಾನ್

ಭಾರತೀಯ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ II ವಾರಾಡೊ, ಮೊಗಾರ್ನಾಡ್ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಚಾ ದಿಸಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಾ, 12 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ವೆರ್ , ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಕ್ "ವಾಕರ್" ದಾನ್ ದಿಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಿಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಪಾಸೊತ್ ಮಾಗೊನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಥೊಡ್ಯೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾರಾಡೊ ಸಮಿತಿ ಸವೆಂ ವಾರಾಡೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾ| ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಸುನಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]