Jan 16 : ದಿನಾಂಕ್ 13/01/2019 ವೆರ್, ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಸಾಂ.ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ, ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ವಾರಾಡೊ ಆನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಮ್ ವಿಟ್ಲ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ "ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ್ - 2019" ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘಟಕಾ ಮದೆಂ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆನಿ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಆಸಾ ಕೆಲೆಂ. ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್ಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ 10.00 ವರಾರ್ ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರ್ನ್ ಪಂದ್ಯಟಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ದಿಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾ|ಬಾ|ಎರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ - ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ದುಖಿಃ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ವಿಟ್ಲ ಹಾಣಿಂ ಸೊಬಯ್ಲೆಂ. ವೆದಿಚೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೂವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ - ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಟ್ಲ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಿಸ್ಟರ್. ಜೊನೆಟ್, ಸಿಸ್ಟರ್. ಮರೀನ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಲೀಡಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಜೇಸನ್ ಪಿಂಟೊ ವಿಟ್ಲ - ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಫೆರಾವೊ ಪೆರುವಾಯಿ - ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವೇಗಸ್ - ಘಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಹಾಣಿಂ ವೆದಿರ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾರಾಡೊ ಘಟಾಕಾ ಮಧೆಂ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆನಿ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಮ್ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಘಟಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಮ್ ವಿಟ್ಲ ಘಟಕ್ ಅಪ್ಣಯ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಮ್ ವಿಟ್ಲ ಘಟಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಮ್ ಶಂಭೂರು ಘಟಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಅಪ್ಣಯ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಚೆಂ ಅಕ್ರೇಚೆಂ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವರಾರ್ ಅಸಾಂ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಾ|ಬಾ|ಎರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ - ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿಟ್ಲ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿ ಮಾ|ಬಾ|ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜ - ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಮ್ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ವಾರಾಡೊ ಹಾಣಿಂ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗುನ್ ಯುವಾಜಣಾಂಚೆಂ ವರ್ಸಾಚೊ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಬಿ.ವಿ.ಮಾಡ್ತಾ - ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಟ್ಲ ಫಿರ್ಗಜ್, ರೋಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ - ವಾರಾಡೊ ಖೆಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವೇಗಸ್ -ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ವಿಟ್ಲ ಘಟಕ್, ವಿನಿತಾ ರೀಮಾ - ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಟ್ಲ ಘಟಕ್ ಹಾಣಿಂ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಜೇಸನ್ ಪಿಂಟೊ ವಿಟ್ಲ - ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹಾಣೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ, ಅಶ್ವಿನ್ ಫೆರಾವೊ ಪೆರುವಾಯಿ - ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಣೆಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ ಆನಿ ಜೇಸನ್ ಪಿಂಟೊ ವಿಟ್ಲ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2021 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]