Feb 19 : ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಘಟಕಾಚೊ ಯುವ ದಿವಸ್ 2020 ಫೆಬ್ರೆರ್ 9 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವ್ಹರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ನೃತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮಾ|ಬಾ| ಗ್ರೆಗರಿ ಸೆರಾವೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಭಾಯ್ಲೆಂ. ಲಯನ್ ಡಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಮುಕೆಲ್ ಸೈಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ಮಾ|ಬಾ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜ-ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್, ಶ್ರೀ ಲಿಯೋನ್ ಲೋಯ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ- ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್, ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಕೊಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಾರಾಡೊ, ಶ್ರೀ ಜೋನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ’ಸೋಜ- ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಆನಿ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಚೇತಕ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆನಿಫರ್ ಪ್ರೀಮಾ ಕೊರೆಯಾ- ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಆನಿ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಚೇತಕಿ, ಶ್ರೀ ಜೋನ್ ಕಾರ್ಡೋಜ- ಸರ್ವ್ ಆಯೋಗಾಂಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಕುಮಾರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೇಚೆಲ್ ಲೋಬೊನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಸಭೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲಿ. ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಶಿಸುನ್ ಉಲಯ್ಲೆ. ಮಾ|ಬಾ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಆನಿ ಮಾ|ಬಾ ಗ್ರೆಗರಿ ಸೆರಾವೊ ಬಾಪಾಂನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ತಾಂಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂಚಿ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಶಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಾಚಿನ್ ವಾಜಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ “ಗುಮಟ್” ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಜ್ಪಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ಯುವಜಣಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಚೇತಕಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೊಸ್ಸಿ ತಾವ್ರೊ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಸ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಂಕಾಯ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟೊವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಯುವಜಣಾಂನಿ ಖೆಳೊವ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಳು ನಾಟಕಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಅಕ್ರೇಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಐಸಿವೈಎಮ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ|ಬಾ ಗ್ರೆಗರಿ ಸೆರಾವೊ ಬಾಪಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಐಸಿವೈಎಮ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಬ್ರೈಡನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಶ್ರೀ ಫ್ಯಾಂಕಿತ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಕುಮಾರಿ ಜೆನಿಫರ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಮ್ಹಟ್ವೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ನಾಚ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ “ಗೊಬ್ಬು” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತುಳು ನಾಟಕ್ ಖೆಳೊವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]