Nov 11 : ICYM ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಆನಿ YCS ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ತಾಲೆಂತಾಂಚಿಂ ಸೋದ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಅ.14, 21 ಆನಿ 28 ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಅ.14 ವೆರ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಫಾ.ಆಲ್ಬನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ICYM ಸಚೇತಕ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆವ್ರೆಲ್ ಡಿಸೋಜ, ICYM ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಿಶಾಲ್ ಲೋಬೋ ಆನಿ YCS ಅಧ್ಯಕ್ ಬ್ರಾಯನ್ ಡೆಸಾ ಹಾಂಣಿಂ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ICYM ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಿಶಾಲ್ ಲೋಬೋ ನ್ ಜಮ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯೆಂಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿಂ ಹ್ಯಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕಾರ್ಯಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಕ್ ಆಪ್ಲೋ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೋ. ಉಪ್ರಾಂತ್ YCS ಅಧ್ಯಕ್ ಬ್ರಾಯನ್ ಡೆಸಾನ್ ಧನ್ಯವಾದಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಕೇರ್ ಜಾತಚ್ ' ಅಶುಭಾಷಣ್' , ' ರಂಗೋಲಿ ' ,' ಡ್ರಾಯಿಂಗ್' ಸ್ಪರ್ಧೋ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಅ. 21 ವೆರ್ ' ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೋ' , 'ವೆಲ್ತ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್', 'ಅಂತಾಕ್ಷಾರಿ' ಸ್ಪರ್ಧೋ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಅ.28 ವೆರ್ 'ಉಜ್ಯಾವಿಣ್ ರಾಂದಾಪ್' ಸ್ಪರ್ಧೋ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಫಾ. ಆಲ್ಬನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಮಿತಾ, ಮೇಘ, ಲಿಯೋನ್, ಬ್ರದರ್ ಆನಂದ್, ಆಫ್ರೀನ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ICYM ಆನಿ YCS ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಉತ್ತೀಮ್ ರಿತಿನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ದೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]