Sep 7, 2020 : ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ, ‘ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್’ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಚಡುಣೆಂ 60 ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ರಾಂದ್ವಯ್/ವೊರ್ವಿಂ, ಇತ್ಯಾದಿ ರು. 500/- ಮೊಲಾಚೊ ಕಿಟ್ (Kit) ವಾಂಟುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]