Jan 14 : 2019 ಜನವರಿಚ್ಯಾ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಚೆ ವರಸ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಮೀಸ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಘಾಟನಾಕ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹಾಂಣಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524( 4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]