Aug 17 : ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಚರ್ಚ್, ನಾರಾವಿ ಇಲ್ಲಿನ ICYM ಘಟಕದ ಯುವಜನರಿಂದ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಶ್ರಮದಾನವು ನೆರವೇರಿತು. ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಅಲೆಕ್ಸ್ ರೇಂಜಲ್ ಇವರ ಕುಟುಂಬವು ಹಲವು ಸವiಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವಜನರು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸೈಮನ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಗೂ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅರುಣ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಲೋಬೊ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರಮದಾನವು ನಡೆಯಿತು. ICYM ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜೋಯಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇದರ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]