Print

ಅಗೋಸ್ತ್ 18 2019 ವೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಬದ್ಯಾರ್ ಘಟಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಆವ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಕುಕ್ಕಾವು ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ 50 ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 10.45 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ ರಫಾಯೆಲಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಬದ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಆವ್ರಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಲಗ್ಬಗ್ 40000 ರುಪ್ಯಾಯ್ಯಾಚೊಂ ವಸ್ತು ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತಾಂದುಳ್, ದಾಳ್, ಪಿಯಾವ್, ನಾರ್ಲ್, ಮೂಗ್, ದವಸದಾನ್ಯ್, ಸಕ್ಕರ್, ಚಾ-ಪಿಟೊ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್, ತೇಲ್, ಸಾಬೂ,ಪೇಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಗ್ಸ್- ಇತ್ಯಾದಿ ವರ್ವಿ ಘೆವುನ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಅಶೆಂ 11.30 ವೊರಾರ್ ಲ್ಯಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಾಚ್ಯಾ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಾತ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 16 ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪಾವಯ್ಲ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ 8 ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ವರ್ವಿ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಥಂಯ್ ಥಾವುನ್ ಮುಖಾರ್ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ 15 ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಶೆಂ 12 ವೊರಾರ್ ದಿಡುಪೆಚ್ಯಾ ಕುಕ್ಕಾವು ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಾತ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ವಸ್ತು ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮಡಿಯೆ ತೋಟಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಹಾಚೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್, ಅದ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾಂದೆ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂ ಆನಿಂ ದೊಗಾಂ ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 25 ಜಣಾಂ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 5 ವೊರಾಂ ಮ್ಹಣಸರ್ ಬರ್ಲೆಲಿ ಮಾತಿ ಕಾಡುನ್ ಶ್ರಮದಾನ್ ಕರುನ್ ಆದಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಸಾ.

ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊಯಿ ಹಾತ್ ಮೆಳೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಅಮ್ಚೊ ಜಾಲಾ. ಅಶೆಂ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 7 ವೊರಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.