Sep 11 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಕುಪ್ಪೆಪದವ್ ಘಟಕಾನ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01 2019 ವೆರ್ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿಲೊ ಆನಿ ಫಳ್ ವಸ್ತು ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಸಂತೊಸಾಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಬ್ರದರ್ ಜೀವನ್ ಲೋಬೊ ಸಾಂಗಾತಾ 26 ಯುವಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]