Mangaluru, June 06: All the Parish Priests are requested to make all the required arrangements to open churches and to have Religious services as per the Government guidelines (e.g.: Thermal Screeners, Sanitizer, Volunteers, seating arrangements etc.)

After ensuring that all the required things are in order, Masses can be celebrated in the churches from 13th June.

More detailed guidelines will be sent at the earliest.

+ Most Rev. Dr Peter Paul Saldanha,
Bishop of Mangalore


 

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಮಿಸಾಂ ಭೆಟಂವ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕಳೊವ್ಣಿ

ಮಿಸಾಂ ಭೆಟಂವ್ಚ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಎದೊಳ್ಚ್ ಸುಚನಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ತಶಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. (ದೆಕಿಕ್: ಥರ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನರ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ್ ,ಬಸ್ಕೆಚಿ ಮಾಂಡವಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ). ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಹಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಹಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಶರ್ತಾಂ ಪಾಳ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕರುನ್ ಜೂನ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಮಿಸಾಂ ಭೆಟವ್ಯೆತ್.

ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸುಚನಾ ಪುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಳಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್.

ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ದಾನ್ಹಾ,
ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್.

 

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]