Nov 1 : “ಕನ್ನಡಾ0ಬೆಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಧನ್ಯರು. ನಾಡಿನ ಶ್ರೀಮ0ತ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸ0ಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಕ0ಪು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇ0ಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಾಡಿನ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಜಲ ಸ0ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರದಾನವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲನ್ನು ನೀಡಿ ಸಲಹುತ್ತದೆ” ಎ0ದು ಲೂಡ್ರ್ಸ್ ಸೆ0ಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್‍ನ ಪ್ರಾ0ಶುಪಾಲರಾದ ವ0ದನೀಯ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿ’ಸೋಜರವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಲೂಡ್ರ್ಸ್ ಸೆ0ಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ‘ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ0ಭಿಸಿದರು. ಹಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿ0ದ ಹಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ವೀರಗಾಸೆ ಮತ್ತು ಜನಪದ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.

ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಪ್ರಾ0ಶುಪಾಲೆ ಬೆಲಿಟಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರತ್ನಾಕರ ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ, ನೊಯ್ಲಿನ್ ಪಾಯ್ಸ್, ರೇಖಾ ನವೀನ್, ಸೌಮ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀಪಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ0ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಐವನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ನ0ದಿನಿ, ವಿವಿಟಾ ಡಿಸೋಜ ಸಹಕರಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಆರಾಧನಾ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯ ದಯಾನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ, ಚ0ದನಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸುಶಾ0ತ್ ರಾಶ್ರೀ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಗೈದರು.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524( 4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]