Sep 27 : ICYM ಸಾಂ.ಜುಜೆ ವಾಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಫಜೀರ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಂತ್, ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಯುವ ನೆಕೆತ್ರಾಂ - 2018 "ಯುವ ಜಣಾಂ ಸಂಗಿಂ ಫುಡ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಫಜೀರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಸ.23ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಫಜೀರ್ ICYM ಘಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಅಲ್ಮೇಡ ಹಾಣೆಂ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ICYM ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ|ಬಾ|ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ, ಫಜೀರ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ಸೈರೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಅಸ್ಸಿಸಿ ಡಿಅಲ್ಮೇಡ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಜೋನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ,ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕು.ಫೆವಿಶಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ನೋಯಲ್ ಡಿಸೋಜ, ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಲೋಯ್ಡ್ ವೇಗಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕು. ಮೆಲಿಟ ಪಾಯ್ಸ್ , ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಎಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ "ಯುವಜಣಾನಿಂ ಫರ್ಜಳ್ಚಾ ನೆಕೆತ್ರಾ ಪರಿಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೀಜೆ "ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ನವೊ ಲೋಗೋ ಉಗ್ತಾವನಣ್ ಕೆಲೊ.ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಕು ಫೆವಿಶಾ ಆನಿ ಶ್ರೀ ನೋಯಲ್ ಹಾಂಕಾಂ ವಾರಾಡ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕು ಮೆಲಿಟ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣೆ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಕು.ಲೊಲಿಟ ಫಜೀರ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಎಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಡೆರಿಲ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಪಾನೀರ್ ಹಾಣಿಂ ಖೆಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾರಾಡೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಮೈಕಲ್ ಸೊಜ್ ತಶೆಂಚ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಡೆರಿಲ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರೂಪಣೆ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524( 4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]