Dec 19 : ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಕಾಸರ್‍ಗೋಡ್ ವಾರಾಡೊ ಯುವಸಮಿತಿ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ನಾರಂಪಾಡಿ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಆಶ್ರಯಖಾಲ್ ಲಿಸ್ಬನ್ ಆಟ್ರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಾರಂಪಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಟ್ರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಪೋಟ್ರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಾರಂಪಾಡಿ, ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆನಿಂ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕರಾನ್ 9-12-2018 ಆಯ್ತರಾ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 12.30 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ನಾರಂಪಾಡಿ ಎಎಲ್‍ಪಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ರಗ್ತದಾನ್ ಶಿಬಿರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಚೆಂಗಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶಾಹಿನಾ ಸಲೀಂ ಹಿಣೆಂ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಎ. ಜೆ. ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇನೇಜರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಅವಿಲ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲೆನ್, ನಾರಂಪಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಐಸಿವೈಎಂ ಕಾಸರಗೋಡು ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋಯೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತ, ನಾರಂಪಾಡಿ ಘಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಐವನ್ ಕಿಶೋರ್, ಲಿಸ್ಬನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಾದಿಖ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅವಿನಾಶ್ ವೆದಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಾರಂಪಾಡಿ ಘಟಕ್ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಐವನಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೇಶ್ಮಾ ಮೊಂತೆರೊನ್ ವಂದಿಲೆಂ. ಜೇಸ್ಮಾ ಮೊಂತೆರೊ ನಾರಂಪಾಡಿ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ 76 ಜಣಾನಿಂ ರಗತ್ ದಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524( 4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]