Oct 7 : ICYM Uppinangady Unit in colloboration with Nethravati Auto Drivers and Owners Association organises Road Safety and Awareness Programme on the occasion of Gandhi Jayanthi on Oct 2, 2018.


ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಘಟಕ್ ಅನಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ್ ಅನಿಂ ಮಾಲಕ್ ಸಂಘ್, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ್ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಕ್ತೋಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವರಾರ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ರಿಕ್ಷಾ ನಿಲ್ದಾಣರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಚೆಂ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಬೆಲ್ ಲೋಬೊ, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮ ನಾಯ್ಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಪೋಲಿಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್, ಮಾನಾಚೆÉ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್, ನೇತ್ರಾವತಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ್ ಅನಿಂ ಮಾಲಕ್ ಸಂಘಚೊ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಚ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತಿಫ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಐಸಿವೈಎಂ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಘಟಕಚೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಿಸ್ವಿನ್ ಲೋಬೊ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಂ.

ಮಾಕ್ಸಿಂ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಂಣೆ ಜಮ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ದಿವೋ ಪೆಟೋಂವ್ಚೆಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಶ್ರೀ ಖಲಂದರ್ ಶಾಫಿ - ಸಾಂದೊ, ನೇತ್ರಾವತಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ್ ಅನಿಂ ಮಾಲಕ್ ಸಂಘ ಹಾಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ರಕ್ಷಿತ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಗೋಡ್ಶೆಂ ಅನಿ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ದಿವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಖೆರ್ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524( 4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]