Jan 14 :  ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ- 2018 ಜನೆವರಿ 13 ತಾರ್ಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ 7.3೦ ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ “ಯುವಜಣಾಚೆಂ ವರಸ್ 2019 ” ಉಗ್ತವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾನಿಂ ಜಯ್ತಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆಮಿ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ‍್ಯಾಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524( 4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]