Oct 31 : “ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಖಾಲ್, ಫಕತ್ತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಘರ್ ಅನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಹಾಂಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನಿತಳಾಯ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪರಿಸರ್ ಆಮಿಂ ನಿತಳ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ 450ವ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಬಂಧಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ 2018 ಆಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ್ ದ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

8 ವರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 9 ವರಾರ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅತ್ಮೀಕ್ ದಿರೊಕ್ತರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಥೆದ್ರಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಪೋರ್ಟ್ ವಾರ್ಡಾಚೊ ಕೊರ್ಪರೇಟರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿ. ಜೆ. ಸೈಮನ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೇನ್ ರೊಜಾರಿಯೊ, ಕಾರ್ಯಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊಂ. ಕೊರ್ಪರೇಟರಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಪರಿಸರ್ ನಿತಳ್ ದವರ್ಚೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಕರ್ತವ್ಯ್. ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿ ಅಶೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣನ್ ಸಾಂಗುನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಪಾಠಯ್ಲಿಂ.

ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾರ್ ಆಮಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಪರಿಸರ್ ನಿತಳಾಯ್ ವಿಶಿಂ ಜಾಗರಣ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಶುದ್ದ್ ವಾರೆಂ ಆನಿ ಪರಿಸರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಜಾಯ್ ತರ್ ಆಮಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಪಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸರ ಖಾತಿರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣನ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೇನ್ ರೊಜಾರಿಯೊನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ಸಿಟಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲೊ.

ರುಜಾಯ್ ಯುವಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಶ್ಟನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಸವೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಪಾಂಟಿಂಬೋ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲೊ.

ಸ್ಟೇಟ್‍ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೊೈಗೆ ಬಜಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಿತಳಾಯೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ. ಜರ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಖಂಚೇಯೀ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀತ್ ತರ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಕರ್ಚೆಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ಚಡಾವತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆಂ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

- ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ), ರುಜಾಯ್ ಘಟಕ್.

Add comment


Security code
Refresh

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524( 4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]