July 29, 2016:

ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ - ಪ್ರತಿಭಾ - ಪುರಸ್ಕಾರ್‍ ನೈನಾಡ್

ನೈನಾಡ್‍ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್‍ ಧಾವಿ ಆನಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಂತಿಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್‍ ಚಡಿತ್‍ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಇತರ್‍ ಧರ್ಮಚಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್‍ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್‍ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ ಜಾವ್ನ್‍ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್‍ ಮಾ ಬಾ. ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಉಪಧ್ಯಾಕ್ಷ್ ಲಾರೆನ್ಸ್‍ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೆÇ್ಲೀರಿನ್ ಲೋಬೊ, ಸಿ. ಮೊಂತಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್‍ ಗಲ್ಬಾಂವೊ, ಬ್ರದರ್ ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಜರ್‍ ಆಸೊನ್ ನೊ0iÉುಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್‍ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊನ್ ವೆಲೆಂ.

 

ರಾಕ್ಣೊ:

ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಫಿರ್ಗಜ್ - ನೈನಾಡ್, ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್‍ ಧಾವಿ ಆನಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಂತಿಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್‍ ಚಡಿತ್‍ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಇತರ್‍ ಧರ್ಮಚಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್‍ ಕಾರ್ಯೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಉಪಧ್ಯಾಕ್ಷ್ ಲಾರೆನ್ಸ್‍ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್‍ ಗಲ್ಬಾಂವೊ ಹಾಜರ್‍ ಆಸ್ಲೆಂ.

 

 

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ನಯನಾಡು ಚರ್ಚ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಚರ್ಚ್ ನಯನಾಡು ಇದರ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಚರ್ಚ್ ನ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ನ ಧರ್ಮಗುರು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಶ್ರೀ ಲೊರೆನ್ಸ್  ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಫೆÇ್ಲೀರಿನ್ ಲೋಬೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಯ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾದ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಗಲ್ಬಾಂವೊ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

 

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524( 4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]